Polish English

Auto z OC sprawcy

Samochód zastępczy za darmo? Tak! Skorzystaj z oferty „Wynajem z OC sprawcy”!

Stłuczka? Jakiś niedzielny kierowca wjechał Ci w bagażnik? Wymusił pierwszeństwo? Nie zatrzymał się na czerwonym świetle? Zgłoś się do nas. Dostaniesz samochód zastępczy z OC sprawcy za darmo.

Czy wiesz, że jeśli ktoś rozbije Ci auto masz prawo skorzystać z samochodu zastępczego z wypożyczalni? Koszty zostaną pokryte z OC sprawcy wypadku. Zapamiętaj – nie musisz z niczego rezygnować, Rent&Drive dostarczy Ci samochód bez zbędnej zwłoki. Możesz je otrzymać już na miejscu wypadku, albo po oddaniu auta do naprawy. W razie całkowitego zniszczenia Twojego samochodu będziesz mógł jeździć pojazdem zastępczym do momentu wypłaty odszkodowania.

Jak skorzystać z samochodu zastępczego?

Jeśli miałeś poważną stłuczkę i Twój samochód właśnie odjeżdża na lawecie, a Ty zostajesz z bagażami na poboczu – zadzwoń do Rent&Drive. Jeśli dysponujesz oświadczeniem o winie podpisanym przez sprawcę i numerem jego polisy, to możesz dostać samochód we wskazane miejsce niemal od ręki (na terenie Warszawy).

Jeśli odjechałeś z miejsca zdarzenia swoim uszkodzonym pojazdem, ale musisz go oddać do naprawy zgłoś chęć skorzystania z wynajętego samochodu zastępczego ubezpieczycielowi. Uzyskaj potwierdzenie otrzymania przez niego tej informacji na kopii oświadczenia o chęci skorzystania z auta zastępczego. Ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia dokumentu. Nie musisz w oświadczeniu informować o tym, w jakiej firmie zamierzasz wynająć samochód. Ubezpieczyciel też nie ma prawa narzucić Ci firmy, w której chcesz auto wypożyczyć. Z potwierdzeniem zgłoś się do Rent&Drive.

Będziesz mógł skorzystać z auta odpowiadającego klasą pojazdowi uszkodzonemu.

Co mówią przepisy?

W myśl art. 361 § 2 kodeksu cywilnego:

Art. 361 § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Oznacza to, że odszkodowanie powinno obejmować wszystkie rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Strata rzeczywista może polegać na tym, że poszkodowany nie mógł używać własnego samochodu, gdyż ten był uszkodzony oraz utracone korzyści to np. zarobki, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mógł jeździć samochodem.

W tej sytuacji ubezpieczyciel ma obowiązek zaspokoić roszczenia poszkodowanego w taki sposób, by przywrócić jego stan majątkowy sprzed zaistnienia szkody, ale też nie narazić go na dodatkowe straty finansowe, których przyczyną mógłby być brak możliwości używania sprawnego auta. Z tego wniosek, że w ramach likwidacji szkody poszkodowany ma prawo wynająć na koszt ubezpieczyciela pojazd zastępczy na czas naprawy auta poszkodowanego.

Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w wyrokach z dnia 2 lipca 2004 r. (sygn. akt II CK 412/03) i 8 września 2004 r. (sygn. akt IV CK 672/03), w których Sąd Najwyższy przyjął, że „utrata możliwości korzystania z rzeczy wskutek jej zniszczenia stanowi szkodę majątkową. Jeżeli więc poszkodowany poniósł w związku z tym koszty najmu pojazdu zastępczego, to mieszczą się one w granicach skutków szkodowych podlegających wyrównaniu” oraz że „zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny za szkodę w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego”. Wobec tego należy jednoznacznie stwierdzić, że koszty wynajęcia samochodu zastępczego pozostają w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę, a tym samym podlegają refundacji przez zakład ubezpieczeń.

Kiedy nie można skorzystać z samochodu zastępczego?

Przepisy mówią wyraźnie, że auto zastępcze należy się osobie poszkodowanej w wypadku bądź stłuczce i ma rekompensować jego stratę. Oferta nie obejmuje więc sprawców zdarzenia drogowego. W odróżnieniu od AutoCasco odszkodowanie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje szkody wyrządzone innej osobie. To oznacza, że będąc sprawcą zdarzenia nie możesz liczyć na samochód zastępczy.

CENNIK DLA WYNAJMÓW SAMOCHODU Z OC SPRAWCY

Rent&Drive - Wypożyczalnia Samochodów Warszawa
Infolinia 24h: +48 601 226 027 , +48 22 249 49 49 lub info@rentanddrive.pl